Zastosowanie pianki poliuretanowej wydaje się być oczywiste – materiał ten służyć ma przede wszystkim skutecznemu ociepleniu budynków. Jednak niewielu Inwestorów zdaje sobie sprawę z wszechstronności zastosowania pianki PUR. Powszechnie przyjęło się, iż dzięki niej możliwe jest stworzenie szczelnej bariery termicznej, która pokrywa ściany budynku. Należy również pamiętać, że z właściwości materiału z pewnością skorzystają fundamenty, poddasza (w tym stropy), budynki gospodarcze etc. Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych zastosowań, które pozwolą Państwu zapoznać się z możliwościami pianki poliuretanowej.

1. FUNDAMENTY

W przypadku izolacji termicznej fundamentów oraz podłóg niedokładność może skutkować powstawaniem mostków termicznych, a co za tym idzie – stosunkowo niską skutecznością bariery termicznej. Zastosowanie pianki PUR praktycznie do zera redukuje takie ryzyko. Co więcej – dzięki metodzie natryskowej ocieplenie fundamentów (lub podłóg) przebiega sprawnie i realizowane jest w stosunkowo krótkim czasie.

2. ŚCIANY WARSTWOWE

Ściany warstwowe wymagają dopasowanych zabezpieczeń, które sprostają próbie czasu. Stosowanie wełny mineralnej bardzo często skutkuje koniecznością wymiany materiału po latach funkcjonowania budynku (wełna może zbijać się oraz zmieniać swoją strukturę – np. pod wpływem dużej wilgotności otoczenia). Natomiast zastosowanie w przypadku ścian warstwowych pianki poliuretanowej skutkuje nie tylko trwałą izolacja termiczną, ale również akustyczną. Co więcej – pianka przyczyni się do usztywnienia ścian, co korzystnie wpłynie na całą konstrukcję budynku.

3. STROPODACHY I PODDASZA

Warto mieć świadomość, że nieprawidłowo ocieplone poddasze bardzo często staje się przyczyną poważnych ubytków energetycznych całego budynku. Jego uszczelnienie pozwoli więc zatrzymać ciepło wewnątrz obiektu. Wykorzystanie w tym przypadku pianki PUR jest o tyle ważne, iż jej niewielka waga nie stanowi zagrożenia (dodatkowego obciążenia) konstrukcyjnego, więc rozwiązanie to sprawdza się w przypadku budynków nowych i wieloletnich.

4. DACHY

Doskonałe właściwości pianki PUR pozwalają na zastosowanie jej po zewnętrznej stronie dachu. Jest ona całkowicie odporna na zmienne warunki atmosferyczne, w związku z czym może tworzyć warstwę izolacyjno-uszczelniającą.

5. KONSTRUKCJE SZKIELETOWE BUDYNKÓW

Konstrukcje szkieletowe budynków wymagają zarówno odpowiedniego uszczelnienia, jak i usztywnienia, które pozwoli im zwiększyć ich nośność. Nie ma obecnie lepszego rozwiązania niż pianka poliuretanowa. Kładziona metodą natryskową wnika w każdą szczelinę, doskonale uzupełniając wolne przestrzenie. Szybki proces sztywnienia również ma znaczenie dla tempa i kosztów wykonywanych prac budowlanych.

6. HALE MAGAZYNOWE, OBIEKTY PRODUKCYJNE

Ocieplenie tak dużych powierzchni, jakimi dysponują np. hale magazynowe, wymaga zastosowania wydajnych materiałów. Piana PUR doskonale odnajduje się w takim zadaniu. Co więcej – jej przyczepność pozwala na stworzenie

szczelnej izolacji bez względu na rodzaj materiału, z którego wykonana została hala.

7. BUDYNKI GOSPODARCZE (OBORY, KURNIKI, STAJNIE, CHLEWNIE)

Dla właścicieli gospodarstw decydujących się na ocieplenie budynków gospodarczych istotnym kryterium doboru materiałów izolacyjnych jest ich bezpieczeństwo dla zwierząt. Pragniemy zapewnić, że piana PUR jest całkowicie bezpieczna.

8. MAGAZYNY SPOŻYWCZE

Dlaczego zdecydowaliśmy się na wyodrębnienie magazynów spożywczych spośród wszystkich grup? Ponieważ takie zastosowanie uwypukla jedną z bardzo istotnych cech pianki PUR – jest ona niereaktywna, a tym samym pozostaje całkowicie bezpieczna dla artykułów spożywczych. Może więc być stosowana do ocieplenia pomieszczeń, w których przechowywane są np. warzywa czy owoce.