Inwestorzy stojący przed koniecznością dokonania wyboru między pianką poliuretanową a wełną mineralną poszukują informacji, które w sposób wiarygodny pozwoliłyby ocenić im zasadność zastosowania obu tych materiałów. Najwłaściwsza wydaje się w tym miejscu analiza porównawcza, której celem będzie zestawienie poszczególnych cech i właściwości produktów. Dzięki temu będą się Państwo mogli przyjrzeć szczegółowej specyfikacji i na jej podstawie przekonać się o licznych korzyściach wynikających z wyboru pianki PUR. Poniżej prezentujemy więc jej skrótową charakterystykę, którą dla łatwiejszego porównania, zestawiliśmy w tabelce z wełną ociepleniową.

PIANKA POLIURETANOWA WEŁNA MINERALNA
CENA Cena uzależniona jest od konkretnego typu pianki. Podlega indywidualnej wycenie – konkretne informacje mogą więc Państwo uzyskać kontaktując się z naszym przedstawicielem. Podana przez niego cena obejmować będzie zarówno cenę materiału, jak i robocizny. Zaznaczamy, że ceny dla systemów otwartokomórkowychsą inne niż dla systemów zamkniętokomórkowych. Cena, podobnie jak w przypadku piany, ustalana jest indywidualnie i zależy od wyboru konkretnego typu materiału ociepleniowego.
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ Podawany w watach na metr kelwin:
 • dla piany otwartokomórkowej oscyluje w granicy od 0,033 do 0,036 W/mK;
 • dla piany zakmniętokomórkowej oscyluje w granicy od 0,020 do 0,025 W/mK;
 • różnica wartości zależy od prawidłowego położenia izolacji.
Podawany w watach na metr kelwin:
 • oscyluje w granicy od 0,034 do 0,045 W/mK;
 • różnica wartości zależy od rodzaju wełny, na którą zdecyduje się Inwestor;
 • współczynnik przewodności cieplnej uzależniony jest także od prawidłowego położenia wełny.
ODPORNOŚĆ OGNIOWA Charakterystyka ognioodporności:
 • klasa reakcji na ogień: B-s1 d0;
 • jest termoutwardzalna – nie topi się pod wpływem wysokich temperatur;
 • przy kontakcie z ogniem dochodzi do zwęglenia jej zewnętrznej powłoki.
Charakterystyka ognioodporności:
 • wełna skalna – odporność względem temperatur sięgających 1000 ̊C
 • wełna mineralna – odporność względem temperatur sięgających 600-700 ̊C.
CIĘŻAR Jest to stosunkowo lekki materiał, niestanowiący zagrożenia dla konstrukcji budynku. Jeden metr sześcienny waży:
 • system otwartokomórkowy - od 8 do 15 kg;
 • system zamkniętokomórkowy – od 35 do 60 kg.
Jest to materiał o wiele cięższy od pianki poliuretanowej. Jeden metr sześcienny wełny waży:
 • wełna skalna – 10-35 kg;
 • wełna mineralna – 16-60 kg.
WILGOĆ/ DYFUZJA
 • materiał nieabsorpcyjny;
 • materiał dyfuzyjny – dotyczy to w szczególności systemów otwartokomórkowych (opór dyfuzyjny o wartości od 2,7 do 4 μ);
 • materiał absorpcyjne (wilgoć może obniżyć skuteczność izolacji);
 • niski opór dyfuzyjny (ok. 1 μ);
CZAS MONTAŻU Orientacyjnie w ciągu jednego dnia roboczego (8 godzin pracy) zaizolowanych może zostać:
 • ok. 250 m2 powierzchni (piana otwartokomórkowa);
 • ok. 1000 m2(piana zamkniętokomórkowa).
Orientacyjnie w ciągu jednego dnia roboczego (8 godzin pracy) zaizolowanych może zostać ok. 50 m2 powierzchni.
EWENTUALNE TRUDNOŚCI W MONTAŻU Doskonałe właściwości pianki poliuretanowej praktycznie do zera redukują ryzyko powstawania szczelin, a tym samym – mostków termicznych. Pianka, nałożona bezpośrednio na powierzchnię, doskonale do niej przylega. Nie wymaga wykorzystania dodatkowych materiałów. Trudnością mogą być tzw. mostki termiczne. Należy więc zwrócić szczególną uwagę na sam sposób montażu wełny. Wszelkie nieprawidłowości będą skutkować nieszczelną izolacją. Zagrożeniem dla efektywności bariery termicznej mogą być również zagniecenia materiału, powstające najczęściej wskutek jego upychania. Wadą wełny jest to, iż wymaga onaspecjalnego montażu – nie ma właściwości przylegających. Niezbędne okazuje się więc wykorzystanie sznurków, gwoździ bądź innych atrybutów montażowych.
BEZPIECZEŃSTWO DLA ALERGIKÓW Pianka jest całkowicie bezpieczna dla alergików, gdyż jest:
 • materiałem niepylącym;
 • materiałem niesprzyjającym rozwojowi mikroorganizmów (grzybów i pleśni);
 • materiałem niewydzielającym jakichkolwiek oparów.
Wełna jest bezpieczna dla alergików, jednak należy pamiętać, że montaż może wymagać przeprowadzenia dodatkowych prac, którym towarzyszyć może zwiększenie zapylenia w danym pomieszczeniu.