Jedną z propozycji tworzących naszą ofertę jest piana zamkniętokomórkowa. Jest to produkt, którego gęstość oscyluje w przedziale od 35 do nawet 300 kg na metr sześcienny. Inwestor sięgający po materiał o gęstości prezentowanej konkretną wartością zawsze powinien się kierować zastosowaniem – miejscem i sposobem wykorzystania piany. Spektrum to jest bardzo szerokie – systemy zamkniętokomórkowe stosuje się bowiem nie tylko w przypadku izolacji termicznych realizowanych metodą natryskową. Piana zamkniętokomórkowa służy również do produkcji płyt warstwowych, materiałów wykończeniowych czy też do stworzenia szczelnej izolacji różnego rodzaju urządzeń (także do izolacji rur).

Swoje właściwości termoizolacyjne piana poliuretanowana zawdzięcza strukturze komórek – w tym przypadku mają one budowę zamkniętą, dzięki czemu produkt ten charakteryzuje się doskonałym współczynnikiem przewodzenia ciepła (ok. 0,020-0,022 W/mK). Co więcej – nie można też pominąć hydroizolacyjności piany zamkniętokomórkowej, przez co bardzo często wykorzystywana jest do zabezpieczenia dachów, stropodachów czy fundamentów – tych elementów konstrukcyjnych budynku, które w szczególny sposób mogą być narażone na oddziaływanie wilgoci.